Sản lượng phân bón phức hợp tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR lành mạnh là 4,0% trong giai đoạn 2017-2022: Ken Research

0


Buy Now

Thị trường phân bón phức hợp Việt Nam (NPK) theo vùng (Bắc, Nam và Trung), theo dạng sản phẩm (Hạt / Hợp nhất hoặc Pha trộn), theo loại (hai hoặc ba chất dinh dưỡng), theo cây trồng (ngũ cốc, hạt có dầu, trái cây và rau quả và các loại khác), theo cấp (NPK 16-16-8, NPK 20-5-5, NPK 7-7-14, NPK 12-5-10, NPK 15-15-15 và các loại khác), hồ sơ công ty của các công ty lớn bao gồm Phân bón Bình Điền,  Phân bón và Hóa chất Lâm Thảo, Công ty Phân bón Miền Nam, Công ty Phân bón Việt Nhật Bản, Tập đoàn Baconco, Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, Phân bón FMP Văn Điền, Phân lân Ninh Bình, Tập đoàn Quốc tế Năm sao, Phân bón Sinh hóa Vật liệu Tổng hợp.

Tháng Ba 2018 |Tin tức Việt Nam

 • Diện tích tưới ròng ở Việt Nam dự kiến sẽ tăng từ 68,7 triệu ha năm 2017 lên 74,7 triệu ha vào năm 2022.
 • Sản lượng ngũ cốc lương thực của Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 1,3% trong giai đoạn 2017-2022 từ 621,1 triệu tấn năm 2017 lên 663,2 triệu tấn vào năm 2022.

Năm 2015, Bộ Nông nghiệp đã ban hành Kế hoạch hành động “Đạt mức tăng trưởng sử dụng phân bón bằng 0 vào năm 2020”. Chính phủ Trung Quốc dự định đạt được mức tăng trưởng bằng 0 về khối lượng sử dụng phân bón và tối đa hóa việc sử dụng phân bón. Đến năm 2020, họ hy vọng sẽ giảm 50% việc sử dụng phân bón cho trái cây, rau và chè. Việt Nam có kế hoạch thay thế phân bón hóa học bằng các chất dinh dưỡng hữu cơ thường có nguồn gốc từ sự phân hủy các vật liệu hữu cơ như phân động vật, phân hữu cơ và tàn dư cây trồng. Chính phủ đang khuyến khích sử dụng phân bón hữu cơ bằng cách cung cấp trợ cấp và ưu đãi thuế. Tuy nhiên, sự thành công của phân bón hữu cơ thay thế phân bón hóa học trên quy mô lớn vẫn chưa được nhìn thấy. Giữa những nỗ lực để đạt được mức tăng trưởng bằng 0 trong việc sử dụng phân bón nói chung, phân bón nitơ ở Việt Nam đang ngày càng được thay thế bằng các loại phân bón phức tạp. Tuy nhiên, bất chấp sự chấp nhận ngày càng tăng của nông dân, phần lớn sản xuất NPK trong nước có chất lượng thấp.

tải báo cáo mẫu

Sự nhấn mạnh ngày càng tăng vào việc cải thiện chất lượng phân bón, hạn chế ô nhiễm đất, thực hành quản lý đất tốt hơn và nhu cầu cấp thiết để cải thiện năng suất nông nghiệp dự kiến sẽ làm tăng nhu cầu về phân bón phức tạp ở Việt Nam, theo Nhà phân tích tại Ken Research.

Ken Research trong nghiên cứu mới  nhất, Triển vọng thị trường phân bón phức hợp Việt Nam (NPK) đến năm 2022 – NPK 16-16-8 sẽ tiếp tục được sử dụng rộng rãi Phân bón phức hợp cho thấy NPK 16-16-8 là loại phân bón phức hợp được sử dụng rộng rãi nhất tại Việt Nam, ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất trong 5 năm qua. Trong tương lai, việc sử dụng NPK 16-16-8 và NPK 20-5-5 có nhiều khả năng vẫn mạnh mẽ do thành phần dinh dưỡng cân bằng và giá tương đối rẻ hơn.

Giá bán bình quân của NPK nhiều khả năng sẽ cải thiện trong năm 2018 trở đi do giá các mặt hàng nông sản phục hồi. Thị trường phân bón phức hợp được dự đoán sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR là 3,4% trong 5 năm tới

Phân khúc thị trường phân bón phức hợp Việt Nam

Theo khu vực:  Khu vực phía Nam bao gồm 19 đơn vị hành chính cấp một là nơi tiêu thụ phân bón phức tạp lớn nhất cả nước. Tính đến năm 2017, miền Nam chiếm khoảng ~% thị phần của thị trường phân bón phức tạp nói chung, về khối lượng tiêu thụ. Mặt khác, khu vực miền Bắc và miền Trung Việt Nam chiếm ~% và ~% thị phần trong năm 2017.

Theo hình thức sản phẩm: Dạng hỗn hợp của phân bón phức hợp đã được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam do đầu tư vốn thấp hơn cần thiết để sản xuất tương tự. Phân bón phức hợp hỗn hợp chiếm ~% thị phần so với ~% bằng phân bón phức tạp dạng hạt hoặc nung chảy.

Theo loại sản phẩm: Phân bón phức hợp bao gồm ba chất dinh dưỡng chính (nitơ, phốt pho và kali) đã được tiêu thụ rộng rãi tại Việt Nam và chiếm ~% thị phần trong năm 2017. Mặt khác, phân bón phức hợp bao gồm hai chất dinh dưỡng chiếm ~% thị phần trong năm 2017.

Theo cấp: NPK 16-16-8 là loại phân bón phức hợp được sử dụng rộng rãi nhất tại Việt Nam và chiếm ~% thị phần trên thị trường phân bón phức hợp nói chung năm 2017. NPK 20-5-5, NPK 7-7-14, NPK 12-5-10 và NPK 15-15-15 là các loại phân bón được sử dụng phổ biến khác lần lượt bao gồm ~%, ~%, ~% và ~% thị phần trong năm 2017. Tất cả các loại / công thức khác của phân bón phức tạp cùng nhau chiếm khoảng ~% thị phần trong năm 2017.

Theo cây trồng: Phân bón phức hợp ở Việt Nam được sử dụng chủ yếu để trồng ngũ cốc và chiếm khoảng ~% thị phần trong năm 2017, về khối lượng tiêu thụ. Hạt có dầu, Trái cây và rau quả và tất cả các loại khác lần lượt chiếm ~%, ~% và ~% thị phần.

Tiêu thụ phân bón NPK Việt Nam
,Sản Xuất Phân Bón NPK Việt Nam
,Thị Trường Phân Bón NPK Việt Nam
,Phân bón và Hóa chất Lâm Thao

 yêu cầu tùy chỉnh

Kịch bản cạnh tranh

Thị trường phân bón phức hợp Việt Nam rất cạnh tranh với hơn ~ nhà sản xuất NPK lớn và hơn ~ các công ty quy mô nhỏ. Sản xuất trong nước của đất nước đã đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong vài năm qua. Tuy nhiên, hầu hết các nhà sản xuất NPK hoạt động ở mức khoảng ~% công suất lắp đặt và sản lượng không tiên tiến về công nghệ vì phần lớn các công ty tham gia sản xuất phân bón phức tạp pha trộn chất lượng thấp hơn.

Thị trường phân bón phức tạp của Việt Nam khá tập trung với 5 người chơi hàng đầu cùng nhau chiếm ~% thị phần. Phân bón Bình Điền nổi lên dẫn đầu thị trường, về doanh thu, bằng cách chiếm ~% thị phần trong năm 2017. Phân bón và Hóa chất Lâm Thảo là công ty lớn thứ hai trong lĩnh vực này và chiếm ~% thị phần. Công ty Phân bón Miền Nam, Công ty Phân bón Việt Nhật và Tập đoàn Baconco lần lượt chiếm ~%, ~% và ~% thị phần. Các công ty nổi bật khác bao gồm  Phân bón và Hóa chất Cần Thơ, Phân bón FMP Vạn Điền, Phân lân Ninh Bình, Tập đoàn Quốc tế Năm sao, Phân bón Sinh hóa Vật liệu Tổng hợp và một số công ty khác.

Triển vọng và dự báo tương lai thị trường phân bón phức tạp Việt Nam

Mặc dù cân bằng cung và cầu cân bằng, các nhà sản xuất trong nước vẫn tiếp tục đầu tư vào các dự án NPK. Một số người chơi mới và hiện tại dự kiến sẽ thành lập các nhà máy sản xuất mới hoặc nâng cao năng lực sản xuất của các trang web hiện có. Chẳng hạn, Taekwnag Co. đã công bố kế hoạch xây dựng nhà máy NPK với công suất sản xuất 360.000 tấn mỗi năm vào cuối năm 2018. Tiêu thụ phân bón phức hợp tại Việt Nam dự kiến sẽ tăng trưởng với tốc độ CAGR ~% trong giai đoạn 2017-2022. Ken Research ước tính mức tiêu thụ phân bón phức tạp sẽ tăng trong 5 năm tới, tăng từ ~ triệu tấn năm 2018 lên 4,7 triệu tấn vào năm 2022. Thị trường phân bón phức hợp được dự đoán sẽ trị giá ~ triệu USD vào năm 2022, tăng từ ~ triệu USD vào năm 2018. Điều này thể hiện sự tăng trưởng với tốc độ CAGR là ~% trong giai đoạn 2017-2022.

Các chủ đề chính được đề cập trong báo cáo:

 • Quy mô thị trường phân bón phức tạp châu Á theo doanh thu
 • Phân tích chuỗi giá trị thị trường phân bón phức tạp Việt Nam
 • Quy mô thị trường phân bón phức hợp Việt Nam
 • Phân khúc thị trường phân bón phức hợp Việt Nam theo hình thức, theo loại, theo cấp, theo cây trồng, theo khu vực
 • Kịch bản giao dịch
 • Phân tích thị phần của những người chơi lớn
 • Hồ sơ công ty của những người chơi lớn
 • Triển vọng và dự báo tương lai cho thị trường phân bón phức hợp Việt Nam
 • Khuyến nghị của nhà phân tích
 • Triển vọng và dự báo tương lai cho thị trường phân bón phức tạp châu Á

Share.